Money Management Archív

Úvod do money managementu –...

2.7.2015

Rozhodli jsme se proto věnovat fenoménu money managementu (MM) obšírněji. Osobně jsme přesvědčeni, že ikdyž máte dobrý a funkční systém, neznamená to automaticky, že na trzích zbohatnete. Nutnou podmínkou je a bude zvládnout dobře MM, jen tak budeme schopni