A

Alert – oznámení či upozornění, že bylo dosaženo cílové, Vámi požadované ceny.

AOS – automatický obchodní systém nebo také robot.

Appreciation – neboli zhodnocení / posílení měny

Arbitráž – obchod, který využívá aktuálního cenového rozdílu stejných či podobných finančních nástrojů arbitrem na různých trzích. Tyto rozdíly vznikají v důsledku špatného přenosu informací či v důsledku rozdílných daňových či regulačních režimů.

ASK cena – je poptávková cena, za kterou se obchodník/makléř snaží prodat základní měnu (např: EURUSD = 1.3127) Za tuto cenu Vy jako spekulant základní měnu nakupujete.

Average directional movement index (ADX) – indikátor vyvinutý J.W.Wilderem. Pokud je ADX hodnota větší než 20, trend je obvykle velmi silný.

Average true range (ATR) – průměr cenového rozmezí/range, tedy rozdílu mezi nejvyššími a nejnižšími cenami.

 

B

Backtesting – je označení pro testování obchodní myšlenky na historických datech

BID cena – je nabídková cena, za kterou se obchodník/makléř snaží nakoupit základní měnu (např: EURUSD = 1.3125). Za tuto cenu Vy jako spekulant základní měnu prodáváte.

Black Box – výraz pro počítačový obchodní systém/robota, jehož pravidla nejsou zveřejněná. Uživatel black box strategie neví na základě jakých pravidel dochází ke vstupu či výstupu z pozice

Bollinger bands – Indikátor technické analýzy, který měří volatilitu daného měnového páru. V grafu jsou trendové křivky zakresleny jako kanál dvou standardních odchylek nad a pod příslušným klouzavým průměrem.

Break-even – bod zlomu, označení pro situaci, kdy výnos z obchodu dosáhne výše nákladů. Pokud zde vystoupíte z pozice nebudete realizovat ani zisk ani ztrátu.

Breakout – typ strategie, kde hledáme/stanovujeme cenové hladiny, na kterých může po proražení ceny dojít k výraznějšímu pohybu ceny.

Broker (nebo také makléř) – je vlastně prostředník, který pomáhá soustřeďovat pokyny kupujících a prodávajících na trhu a usnadňuje oběma stranám nalezení protistrany a realizaci jejich pokynů. V některých případech může být protistranou vašeho obchodu i on sám. Za tyto služby inkasuje obměnu a to ve formě poplatku či formou spreadu (a nebo jejich kombinací).

Buy order – instrukce k provedení nákupu instrumentu a spekulace na růst.

 

C

Cable – slangové označení pro měnový pár GBPUSD.

Candlestick chart – svíčkový graf, ve kterém je vyznačeno obchodní rozpětí daného dne včetně otevírací a zavírací ceny.

Close – je zavírací cena, cena v okamžiku, kdy sledovaný časový úsek končí, např. u hodinové svíčky je to cena v 1:59:59, 2:59:59, 3:59:59 atd.

Commission – transakční poplatek účtovaný brokerem.

Congestion – používá se v technické analýzy k označení situace na trhu, kdy se několik obchodních seancí v řadě cena pohybuje pouze minimálně nebo vůbec.

Contract – standardní jednotka transakce, v případě FOREXu 1 lot neboli 100.000 jednotek hlavní měny.

Correction – obrat nebo-li korekce stávajícího cenového trendu. Termín se nejčastěji používá pro vyjádření poklesu cen po období jejich předešlého růstu.

 

D

Drawdown (DD) – neboli pokles kapitálu.

Depreciation – pokles hodnoty měny způsobený působením tržních sil / oslabení měny.

Divergence – situace, při které pohyb indikátoru nepotvrzuje pohyb ceny.

Diverzifikace – technika rozložení obchodů do více instrumentů, která slouží k redukci míry rizika a optimalizaci výnosu sestavovaného portfolia.

Double bottom (top) – dvojité dno (dvojité vrchol), který vytvoří cena na grafu

 

E

Expert Advisor (EA) – je pojmenování v MT4 pro naprogramované strategie.

 

F

FED (Federální rezervní systém) – americká centrální banka, která má na starosti měnovou politiku, regulaci bankovního sektoru a udržování stability finančního systému.

Flag – vlajka – obrazec technické analýzy.

Floor trader – člen burzy obchodující na parketu (na své vlastní konto).

FOREX je zkratka slova Intetnational Interbank FORiegn EXchange = mezinárodní trh s cizími měnami.

Fundamentální analýza – vychází z analýzy ekonomických, politických a sociologických aspektů jednotlivých ekonomik a na jejich závěrech se pak predikují možné dopady na vývoj jednotlivých měn.

 

G

Gap – situace, kdy otevírací cena na trhu je mimo rozpětí svíčky předchozího dne a na grafu je vidět „díra“.

 

H

High – je nejvyšší dosažená cena ve sledovaném časovém úseku, např. u hodinové svíčky je to nejvyšší cena v čase mezi 1:00:00 až 1:59:59, 2:00:00 až 2:59:59, atd.

Hodnota 1 pipu (Pip value) – je ovlivněna velikostí obchodovaného objemu a měnovým párem. Hodnotu 1 pipu zjistíme tak, že vynásobíme velikost obchodovaného objemu hodnotou 1 pipu a vyjde nám cena jednoho pipu vyjádřená v kotovací měně.

 

I

Initial Margin (Počáteční depozitum) – počáteční vklad vyžadovaný pro vstup do pozice a sloužící jako záloha budoucích obchodů.

Inside day – den, ve kterém se cen pohybuje v rámci rozpětí předchozí svíčky.

Interbank Rates (mezibankovní sazby) – úrokové sazby, které vznikají kotací vybraných velkých mezinárodních bank.

Intraday trading – obchodování v rámci jednoho obchodního dne. Všechny pozice jsou uzavřeny před jeho koncem.

 

K

Křížové měny měnové páry, které neobsahují USD např. GBPJPY, EURCHF apod.

 

L

Likvidita je možnost v jakémkoliv okamžiku získat plnění pro váš zamýšlený nákup či prodej měny. Čím méně transakcí s danou měnou probíhá, tím větší je pravděpodobnost, že nenaleznete protistranu pro naplnění Vaší objednávky. Pokud chci prodat na určité ceně, musí se najít někdo, kdo chce za tuto cenu koupit. Pokud se stává často, že není protistrana pro plnění objednávky, mluvíme o nízké likviditě.

Limit order – limitní příkaz se používá pro případy kdy:

a) očekávám, že cena základní měny poroste a měl bych tedy nakoupit, ale zároveň se domnívám, že cena ještě drobně zkoriguje (klesne) než vyrazí vzhůru. Chci tedy nakoupit za nižší cenu než je aktuální cena. Použiji tedy BUY LIMIT ORDER.

b) očekávám, že cena základní měny klesne a měl bych tedy prodat, ale zároveň se domnívám, že cena ještě drobně zkoriguje (naroste) než vyrazí směrem dolů. Chci tedy nakoupit za vyšší cenu než je aktuální cena. Použiji tedy SELL LIMIT ORDER.

Linear chart – standardní typ grafu. Ukazuje vývoj close ceny daného finančního instrumentu

LONG / BUY – neboli NÁKUP. Tyto termíny se používají v okamžiku, kdy chcete měnový pár nakoupit a spekulovat na růst ceny základní měny (spekulace na posílení základní měny).

Lot – je standardizovaná základní objemová jednotka a to ve výši 100,000 jednotek základní měny. tzn. u EURUSD je 1 lot 100,000 EUR; u USDJPY je 1 lot 100,000 USD; u CHFJPY je 1 lot 100,000 CHF apod. Vzhledem k tomu, že se FOREX přizpůsobuje stále více malým investorům nabízejí brokeři možnost obchodovat i menší objemy (mini a micro loty). 1 mini lot = 0,1 lotu = 10,000 jednotek základní měny; 1 micro lot = 0,01 lotu = 1,000 jednotek základní měny.

Low – je nejnižší dosažená cena ve sledovaném časovém úseku, např. u hodinové svíčky je to nejnižší cena v čase mezi 1:00:00 až 1:59:59, 2:00:00 až 2:59:59, atd.

 

M

MACD – trendový indikátor využívající dvou exponenciálně vyhlazených klouzavých průměrů k odhadu pohybu cen v budoucnu

Managed account – účet, na kterém jeho držitel dává svému makléři právo kupovat a prodávat finanční instrumenty.

Majors jsou páry: EURUSD, GBPUSD, USDJPY a USDCHF.

Margin – je záloha, kterou si strhne Vás broker v okamžiku, kdy nakoupíte či prodáte nějaký měnový pár. Velikost zálohy je rozdílná a závisí na dvou veličinách. Na objemu, který zobchodujete a na finanční páce (tzv. leverage), který máte na účtu od brokera nastaven. Pokud máte nastavenu páku 100:1 a obchodujete objem jednoho lotu záloha se vypočítá takto: 100.000 / 100 = 1.000 tzn. otevřete obchod ve výši 100.000 USD, ale vaše záloha (margin) u brokera je pouze 1.000 USD. Pokud máte účet s pákou 200:1 postačí Vám záloha pro brokera pouze 500 USD. Brokeři nabízejí páku od 1:1 až do 500:1.

Margin call – v případě, že se Vaše otevřené pozice/obchody vyvíjí špatně a jdou do ztráty hlídá Váš broker, aby velikost ztráty nepřekročila disponibilní prostředky na Vašem účtů. Pokud dochází k výraznému propadu a hrozí riziko, že již nebudete mít dost prostředků na vypořádání pozice vyzve Vás broker k navýšení peněz (margin call). Pokud prostředky nenavýšíte a Vaše pozice se bude dál propadat do ztráty, tak broker má právo pozici uzavřít.

Market on close – příkaz, který požaduje realizaci obchodu na konci (při uzavření) obchodního dne / seance.

Market on open – příkaz, který požaduje realizaci obchodu na začátku (při otevření) obchodního dne / seance.

Market order – příkaz se realizuje za tržní cenu. Pokud odešlete objednávku typu MARKET, měl by jí broker okamžitě provést za aktuální cenu na trhu (tedy tu, kterou vidíte na grafu a za kterou jste se rozhodli vstoupit do trhu).

Market sentiment – psychologie davu, měřítko bullish (býčích) nebo bearish (medvědích) postojů mezi investory a obchodníky.

Martingale systém – systém, používaný profesionálními gamblery v casinu, který spočívá ve zdvojnásobení sázky po každé ztrátě.

Měnový pár jsou konkrétní 2 měny, v kterých transakce probíhá, např. EURUSD, GBPUSD apod.

Momentum indikátor – indikátor technické analýzy, pomocí kterého se obchodníci snaží předpovědět budoucí vývoj ceny na základě minulých cen a objemu obchodů. Momentum indikátory prakticky udávají, jakou má cena sílu a jak rychle se mění v závislosti na porovnávaných datech.

Money management (MM) – je komplex pravidel, na jejichž základě řídíme velikost rizika s cílem ochránit svůj kapitál a minimalizovat ztráty při současné snaze maximalizovat výnos.

Moving average – klouzavý průměr – aritmetická střední hodnota nebo průměr řady cen během daného období.

 

O

Obchodní systém – je soubor pravidel na základě kterých obchodujete. Tento soubor pravidel zpravidla definuje: instrument (měnový pár), který budete obchodovat, timeframe na kterém budete obchodovat, definuje vstupní signál (např. splnění podmínek vybraných indikátorů, cenový pattern apod.), definuje také výstupní signály tzn. stanovuje SL a PT a případně jejich úpravy v závislosti na vývoji trhu atd.

Opce (opční termínové kontrakty) – instrument, jehož vlastník má právo, ale ne povinnost nakoupit podkladové aktivum za předem určenou cenu v předem určeném čase (v případě call opce) nebo podkladové aktivum prodat (put opce).

Open – je otevírací cena, cena v okamžiku počátku sledovaného intervalu, např. u hodinové svíčky je to cena v 1:00:00, 2:00:00, 3:00:00 atd.

Order – objednávka nákupu nebo prodeje finančního nástroje přes brokera.

Overbought  – označení pro překoupený trh (bylo uskutečněno mnoho nákupních objednávek a zdá se, že by mohly začít  převládat prodejní objednávky)

Oversold – označení pro přeprodaný trh (bylo uskutečněno mnoho prodejních objednávek a zdá se, že by mohly začít  převládat nákupní objednávky)

Overtrading – nadměrné obchodování vedoucí často k velkým a nekontrolovatelným ztrátám obchodních účtů.

 

P

Paper trading – obchodování na papíře (na nečisto, bez použití peněz). Tato technika může být využita k ověření obchodní metody před jejich reálným obchodováním.

Pip – je pohyb kurzu o jednu jednotku (bod). Např. pohyb z 1.3125 na 1.3126 je pohyb o jeden bod neboli pip. Většina měnových párů se kotuje na 4 desetinná místa, některé páry se kotují na 2 desetinná místa (např. páry s JPY).

Profit target (PT) – je cílová zisková cena, při které chci, aby se obchod ukončil, pokud této ceny trh Pyramiding – využívání zisků vydělaných na otevřených pozicích k otevření dalších pozic.

 

R

Range – nebo také rozsah či rozpětí, je rozdíl mezi High a Low cenou.

Relative Strength Index (RSI) – indikátor, který změří velikost zisků proti velikosti ztrát daného časového období. Hodnota může být v rozsahu od 1 do 100. Obecně platí, že hodnota pod 30 signalizuje přeprodané ceny že hodnota nad 70 signalizuje překoupené ceny.

Resistence – výraz používaný v technické analýze a určující cenovou úroveň, kde lze očekávat, že se zde cena zastaví při svém růstu a trh bude mít tendenci bránit ceně aby rostla výše.

Retracement – pohyb ceny v opačném směru předchozího trendu.

Reverse order – na určité cenové hladině uzavře pozici a otevře obchod opačným směrem (LONG => SHORT a obráceně)

Risk Reward Ratio (RRR) – neboli poměr risku a zisku.

Rollover / swap – znamená „převedení“. K 21:59 Londýnského času (GMT) dojde u všech otevřených pozic k odrolování/převedení do dalšího obchodního dne. Z rozdílu úrokových měr jednotlivých měn v páru broker vypočítává swapové body (mohou být kladné nebo záporné) a následně je účtuje na Váš účet.

dosáhne.

 

S

Scalper – obchodník, který obchoduje realizuje obchody s relativně malými zisky avšak velikým objemem a frekvencí.

Session – nebo také obchodní seance, časové období od otevření do uzavření trhu.

SHORT / SELL – neboli PRODEJ. Používá se v okamžiku, kdy chceme měnový pár prodat a spekulovat na pokles ceny základní měny (spekulace na oslabení základní měny).

Slippage – neboli „skluz“ v plnění objednávek. Je to rozdíl mezi Vámi požadovanou cenou a skutečnou cenou za kterou se obchod zrealizuje. Pokud máte nastaven prodejní pokyn s cenou 1.3255 a obchod se zrealizuje za 1.3254 došlo ke skluzu 0.0001 (1 pip).

Spread – je rozdíl mezi Bid a Ask cenou. Velikost spreadu je závislá na likviditě daného páru (čím větší likvidita, tím menší spread). Spread je ziskem brokera. Broker od Vás nakoupí za BID cenu a obratem prodá jinému za ASK cenu a rozdíl (nebo-li spread) je jeho zisk.

Stochastic oscillator – indikátor, který porovnává zavírací cenu instrumentu s jeho celkovým cenovým rozpětím v daném časovém intervalu.

Stop loss (SL) – neboli „zastavení ztráty“. SL je hodnota max. ztráty pro daný obchod. Jakmile vstoupím do obchodu, mohu nastavit SL tak, že pokud se obchod vyvíjí v můj neprospěch, bude obchod na určité ceně ukončen.

Stop order – stop příkaz se používá pro případy, kdy:

a) očekávám, že cena základní měny poroste, ale až po proražení předchozí resistence. Chci nakoupit za vyšší cenu (až po proražení resistence) abych předešel situaci, že se trh před resistencí otočí. Použiji tedy BUY STOP ORDER.

b) očekávám, že cena základní měny bude klesat, ale chci mít jistotu, že dojde k proražení předchozího supportu, a tak chci nakoupit za nižší cenu než je aktuální cena. Použiji tedy SELL STOP ORDER.

Support – výraz používaný v technické analýze a určující cenovou úroveň, kde lze očekávat, že se zde cena zastaví při svém poklesu a trh bude mít tendenci podporovat cenu v růstu.

Svíčka/Čárka – zobrazuje vývoj ceny za daný časový úsek (např. 1 minuta, 30 minut, 1 hodina, 1 den apod.). Z každé svíčky/čárky zjistíme 4 ceny, které se vztahují k danému časovému úseku:

 

T

Technická analýza (TA) – vychází z analýzy vývoje ceny v čase. Cílem TA je na základě historického vývoje ceny predikovat možný budoucí vývoj ceny a to s určitou mírou pravděpodobnosti. Pomocí grafů, cenových formací, indikátorů a jiných grafických pomůcek se pokoušeme určit trendy, korekce atd. a odhadnout budoucí vývoj ceny měnového páru.

Time frame – neboli časové pásmo, je časový úsek v rámci kterého sleduji vývoj ceny. Platformy brokerů umožňují výběr z několika přednastavených time framů, některé umožňují si i definovat vlastní time framy. Nejpoužívanější time frames jsou: 1M (1 minuta), 5M (pět minut), 15M (patnáct minut), 30M (třicet minut), 1H (jedna hodina), 4H (čtyři hodiny), 1D (jeden den) a 1W (jeden týden)

Trailing stop – posouvání SL, při dosažení určité úrovně ceny se posouvá SL

Trend-following – metoda následování trendu

Trendline – přímka, která spojuje buď řadu vrcholů nebo dolních mezí trendu a využívá se pro znázornění trendů v technické analýze.

 

V

Volatilita – kolísavost ceny finančního instrumentu. Čím větší volatilita, tím větší rozpětí, ve kterém kurz kolísá.