Fibonacciho retracement (Fibonacciho úrovně zpětných pohybů) základem této metody je trendová linie mezi minimem a maximem učitého předchozí pohybu. Fibonacciho retracement spočítáme tak, že vydělíme několik po sobě jdoucích čísel z Fibonacciho posloupnosti. Každé z těchto čísel vydělíme tím dalším, z čehož dostaneme podílové ukazatele jako např. 13/21 = 0,618; 21/55 = 0,382
Fibonacciho retracement je postaven na následujících klíčových úrovních: 0,382; 0,5; 0,618; 0,786; 1,27; 1,618; 2,618
Na finančních trzích jsou nejdůležitější hodnoty 0,382, 0,5 a 0,618. Jsou to tzv. hranice podpory (supportu) nebo odporu (rezistence). Znalost těchto úrovní, na kterých se cena obvykle zastaví a obrátí do opačného směru, jsou důležité proto, aby obchodníci byli schopni nakupovat a prodávat instrumenty v ten správný okamžik. Fibonacciho retracement je založen na skutečnosti, že po každém velkém pohybu mají trhy tendenci se vracet na původní úrovně. Retracement se tedy používá pro stanovení rezistencí a podpor u jednotlivých instrumentů.

Fibonacciho extension (Fibonacciho expanze) se používá pro stanovení hladin, kam až může trh narůst (při spekulaci na long) či, kam až může klesnout (při spekulaci na short). Tyto hladiny se proto při obchodování mohou používat jako Profit targety.

Pro kalkulaci zadejte hodnoty v tabulce vlevo a klikněte na „calculate“:

Fibo je poměrně spolehlivá metoda. Sice si nemyslíme, že Fibonnacciho posloupnost je něco, čím se trhy skutečně řídí, ale to je jedno. Podstatné je to, že tento přístup funguje. Z našich zkušeností víme, že Fibo používá řada velkých i malých traderů … možná proto dochází u Fibo úrovní k obratům trendů :-). Psychologie prostě funguje tak, že na těchto úrovních čekají všichni obrat a začnou buď ukončovat existující pozice, nebo naopak nakupovat nové a tím vlastně změnu trednu vyvolají.
Ukažme si na následujícím grafu použití Fiba.

FIBO_2

Ale tím využití Fiba nekončí. Představme si, že se rozhodneme v bodě D nevystoupit a že se rozhodneme dát náš PT až na úroveň 261,8. Bylo by však škoda přijít o již tak pěkný zisk a proto budeme posouvat náš SL vždy pod úroveň 50. Jinak řečeno, pokud by došlo ke zpětnému pohybu většímu než je tato úrověň vystoupíme z obchodu. Na následujícím obrázku vidíme nové Fibo úrovně s tím, jak se vytvářela nová high.

FIBO_3

 

V bodě D jsme zakreslili nové Fibo (oranžové hodnoty) a posunuli SL znázorněný tlustou červenou čárou s bodu A do bodu E. Když trh narostl až do bodu F, opět jsme zakreslili nové Fibo a SL posunuli do bodu G. V bodě H byl dosažen náš PT. V jednom okamžiku trh výrazněji korigoval a přiblížil se k úrovni 50, ale neprorazil ji. Pokud by jí prorazil, vystoupili bychom se ziskem cca 52 pipů (na úrovni bodu G). Avšak to se nestalo a my zinkasovali v bodě H pěkných 175 pipů!
(Pozn.: mezi body D a F vznikly ještě 2 nová high. V těchto bodech měly být zakresleny nové Fibo úrovně a posunut SL. Obrázek by byl velmi nepřehledný. V reálu to však udělejte. Starší Fibo úrovně pro stará high můžete odmazávat. Pokud používáte MT4, Fibo je standardním indikátorem v nabídce a lze ho snadno používat.)