22.12.2017
Kategorie: Money Management

Portfolio efekt u lidí

22.12.2017
Kategorie: Money Management

… Jedná se o podkapitolu 13.1 z mé nové knihy „Praktický Money Management aneb jak řídit riziko na burze“ kterou můžete zakoupit ZDE….

Ukázali jsem si portfolio efekt na forexu a v následující kapitole ho uvidíte i na akciových
titulech. Ukažme si v rychlosti ještě jinou ukázku portfolio efektu. Nejedná se o portfolio
obchodních instrumentů, ale portfolio lidí. Ano, čtete správně, portfolio lidských obchodníků.
Na vývoj a průběžné výsledky takového lidského portfolia můžeme nahlédnout na
stránkách www.intraday.cz.

Projekt intraday.cz sdružuje a rozvíjí obchodníky zabývající se ručním obchodováním
Nasdaq futures. Jedná se o poměrně rychlý styl obchodování, kde je doba držení pozice
do cca 30 minut. Tito obchodníci realizují své obchody na základě analýzy příchozích
objednávek. Realizované obchody se automaticky odesílají na servery intraday.cz.

Na základě těchto dat si nyní ukážeme konkrétní příklad portfolia tvořeného ručním
obchodováním členů intraday.cz. V období cca jednoho roku (10/2016 – 10/2017)
členové intraday.cz provedli 11.853 obchodů. Následující graf znázorňuje portfolio
tvořené 45 obchodníky. Tmavá tučná křivka reprezentuje průměrný výsledek na jednoho
obchodníka v rámci portfolia, který na konci sledovaného období činí 4.619 USD
po odečtení transakčních poplatků.

 

113

Obrázek č.113

Ze vzorku 45 obchodníků svoji equity končí 34 obchodníků v zisku a 11 obchodníků ve

ztrátě. Pouze 11 obchodníků však končí v lepším výsledku, než je průměrný výsledek
portfolia na jednoho obchodníka. 34 obchodníků tedy na konci sledovaného období
není v zisku větším než 4.619 USD.
Jednotlivé obchody portfolia dosahují úspěšnosti 62%. Obchodník jako jednotlivec
obchoduje v průměru cca do 100 dní v roce. Obchodníci v portfoliu však pokryli všech
100% obchodních dní v roce. Ze sledovaných 271 dní portfolia je 244 dní ziskových,
což odpovídá 90% pravděpodobnosti , že obchodní den zavře kompletní portfolio obchodníků
v zisku.
Efekt portfolia spočívá v téměř konstantní růstové equity i přesto, že 75% obchodníků
nedosahuje průměrného výsledku portfolia na jednoho obchodníka a jeden
obchodník obchoduje v průměru do 100 obchodních dní v roce.

 

Názorně tedy můžeme vidět, že portfolio efekt nemusí fungovat pouze na konkrétním
portfoliu obchodovaných instrumentů, ale může velmi zajímavě fungovat i na portfoliu
postaveném na ručním obchodování – na lidech

 

 

…. Pokrčování dalších podkapitol agresivního MM najdete v knize Praktický Money Management aneb jak řídit riziko na burze“ kterou můžete zakoupit ZDE….

Obal_MM_oficial_mala

Vložit komentář