3.7.2015
Kategorie: Money Management

Co je to money management? (díl 3.)

3.7.2015
Kategorie: Money Management

V literatuře či na různých webech o tradingu naleznete řadu definic či popisů toho, co je MM. Ukažme si pár příkladů toho, jak je MM popisován:

MM je proces, kdy provedete výběr nejvhodnějších obchodů z aktuálního seznamu obchodovatelných příležitostí. Stanovíte výši obchodního kapitálu, který jste ochotni riskovat. Zhodnocení výše ztráty pro každý vybraný obchod a rozdělení riskované části kapitálu jednotlivým vybraným obchodům. Na základě toho tedy určíme, jak velkou pozici budeme obchodovat u té které obchodní příležitosti.

Zastavme se chvilku u této definice MM. Většina z vás se v této souvislosti ptá, jak určit či vyčíslit, kolik z obchodního kapitálu riskovat. I v této odpovědi se řada traderů a investorů liší. Následuje nejčastější doporučení v literatuře a na webech:

– ochraňujte svůj kapitál, limitujte svou ztrátu na max. 1% celkového kapitálu na 1 pozici

– vždy používejte SL, krátkodobí obchodníci by měli limitovat ztráty k 7,2% na long pozicích a max. 8,4% na short pozicích

– vždy zvažujte vsazenou velikost a diverzifikujte. Používejte na 1 pozici max. 5% celkového kapitálu

– riskujte max. 2% na 1 pozici a max. 6% na všechny aktuálně otevřené pozice

Kolik tedy? Jednoduchá otázka, ale odpověď bude složitější. Naše zkušenost je, že risk na jednu pozici by měl být mezi 2-4% kapitálu. S rostoucí velikostí účtu je vhodné, aby risk klesal až na 1-3% kapitálu.

Zajímavé jsou výstupy z jednoho průzkumu organizovaného univerzitou v Dakotě. Ten oslovil více než 500 brokerů a zkušených futures obchodníků s dotazem, co je podle nich nejčastější příčinnou ztrát u traderů? Nejčastější odpovědi byly:

– obchodníci jsou často „overtraded“ (přeobchodovaní)

– mají nízký (podkapitalizovaný) účet s ohledem na velikost obchodovaných pozic

– nepoužívání SL popř. posouvájí SL, když se obchod vyvíjí proti nim

– neřízený scalping s nepřiměřeně velkými pozicemi

– obchodníci si před vstupem nedefinují rizikový cíl, pouze ziskový

– po několika ziskových obchodech „zdivočí“ a začnou obchodovat s extrémně velkou pozicí

– chtějí max. počet ziskových obchodů. Berou malé zisky a ztráty nechtějí přijmout => berou až velké ztráty

To je výčet těch nejčastějších odpovědí a je patrné, že 2/3 souvisí s MM.

 

Vraťme se však ještě k definicím MM a přidejme k té z úvodu článku ještě další:

– MM je řízení velikosti sázky/pozice

– MM je ta část obchodního systému, která určí, kolik kontraktů můžeme držet v obchodě, tedy kolik rizika můžeme přijmout a kontrolovat

Další dosti známá definice byla zformulována Ryanem Jonesem:

– MM představuje stanovení optimální velikosti části obchodního kapitálu, který bude riskován v příštím obchodu.

A to je podle našeho názoru i nejlepší definice MM. Musíme zohlednit celkový stav účtu a na základě logických matematických výpočtů stanovit kolik z celkového účtu riskovat v dalším obchodu.

Víme, že povídání o MM je zatím velmi teoretické, ale slibujeme, že zde ukážeme konkrétní matematické techniky a na praktických příkladech si předvedeme, jak MM funguje a jak ho používat. Nicméně teorie je nutná pro pochopení dalších souvislostí. Považujeme proto za důležité, abyste pochopili klíčové pojmy jako jsou pozitivní očekávání, riziko apod.

V příštím díle si povíme něco málo o vzniku a historii MM v hazardních hrách a pak už se vrhneme na praktické příklady MM.

 

Vložit komentář